Blog

02. 12. 2017

Pohovor jako nástroj pro rozšíření povědomí o Vás, jako dobrém zaměstnavateli

Personalisté, využíváte pohovor jako nástroj pro rozšíření povědomí o Vás, jako dobrém zaměstnavateli? Význam a smysl pohovoru v procesu náboru zaměstnanců je natolik jasný a zažitý, že v podstatě nemá smysl se o tom více rozepisovat. Fakt, že jeden konkrétní pohovor neovlivňuje jen výsledek jednoho konkrétního náboru, ale už zřejmě tak jasný není. Jak jinak si vysvětlit výpovědi uchazečů, se kterými se v praxi setkávám a kteří negativně popisují své zkušenosti z předcházejících pohovorů?

02. 12. 2017

Referral program

Referral program, neboli doporučování uchazečů a sdílení volných pozic zaměstnanci, není nic nového nebo převratného. Naopak, osobní doporučování je jedna z nejstarších metod marketingu všeobecně, používaná přirozeně a od pradávna ještě v dobách, kdy nikdo neměl ani tušení o marketingu. Každý z nás si určitě alespoň jednou v životě koupil něco, ať už produkt nebo službu, na doporučení. A nepochybně také mnoho z nás našlo práci díky doporučení.

17. 11. 2017

Sourcing

“Potřebujeme, aby nám přišlo více životopisů” bude asi nejčastější odpověď, kterou slýcháme od našich klientů na otázku, co by jim pomohlo v jejich hledání nových zaměstnanců. Tato, ač na první pohled celkem logická odpověď, paradoxně odkrývá jádro problému mnoha personalistů a recruitingu v České republice.

09. 11. 2017

Odpovědi kandidátů na jednom místě

Personalisté, používáte už nástroj, který Vám dovoluje spravovat odpovědi z více zdrojů na jednom místě? Aby personalisté získali co nejlepší kandidáty pro různé typy pozic v různých odvětvích a v různých regionech, musí používat různé typy zdrojů, které jim kandidáty přináší (např. personální agentury, online pracovní portály, online inzerci, kariérní stránky, doporučování pozic vlastními zaměstnanci za odměnu, tištěnou inzerci nebo radiové kampaně).

09. 11. 2017

Otázky na pohovor

Personalisté, připravujete otázky pro pohovor skutečně efektivně? Pohovor se ve většině případů skládá ze tří hlavních částí - úvodu, kdy se s uchazečem přivítáme, popíšeme agendu pohovoru a nastolíme pozitivní atmosféru; samotného interview počínajícího představením se kandidáta a pokračujícího otázkami personalisty a odpověďmi uchazeče následované detailnějším představením pozice a závěrem, kde je prostor pro dodatečné otázky a kde je popsán další postup přijímacího řízení.

21. 09. 2017

Meetupy jako pomocník při náboru zaměstnanců

Meetupy se v různé formě a s různými názvy staly poměrně častým jevem, především v oblasti IT, ale nejen v ní. Mají různá témata, koncepty, různá zaměření a různé cílové skupiny, ale jedno mají společné - mohou hrát významnou roli při rozhodování uchazečů o zaměstnání ve firmě, která takové akce pořádá.

05. 09. 2017

otázky skutečně dobrých uchazečů

Personalisté, jste připraveni na otázky skutečně dobrých uchazečů? Pohovor je v drtivé většině případů setkání dvou stran v nerovných pozicích - personalisty, který je "profesionálem" v dělání pohovorů a který má moc udělat formální rozhodnutí o doporučení nebo přímo přijetí uchazeče na jedné straně a na druhé straně uchazeče, pro kterého je pohovor většinou výjimečnou aktivitou, aktivitou přinášející větší či menší míru stresu, jejíž výsledek není schopen ovlivnit se stoprocentní jistotou. Z tohoto zjednodušeného pohledu by se pohovory daly přirovnat ke zkouškám na vysoké škole.

03. 03. 2017

Hiring manažer a spolupráce na náboru

Pracujete s hiring manažery? Máte problém uhlídat jak a zda vůbec pracují s kandidáty, které jim “připravíte na zlatém podnose”? Nejste sami! Velmi často se setkávám s problémem, který označuji za problém komunikace mezi HR a liniovými - hiring manažery, kteří vstupují do procesu náboru mnohdy jako zadavatelé potřeby nových pracovníků do jejich směn, ale také jako konečný článek náboru, který má říct “ano, toho/tu chceme”.

08. 02. 2017

Referral program - Jak to dělají nejlepší (část 1 - LinkedIn)

Když u našich klientů začínáme hovořit o zaměstnaneckém referral programu, často se nám stane, že nás klient zastaví s tím, že referral program mají. Pod zaměstnaneckým referral programem si ale představují pouze finanční odměnu zaměstnanci, který přivede kandidáta, který je následně zaměstnán. My vidíme v referral programu daleko sofistikovanější nástroj, který firmě pomůže v mnoha rovinách.

21. 01. 2017

Millennials

Millennials. Personalisté, jste připraveni na novou generaci zaměstnanců? Termín "Millenials" se začal v poslední době hojně objevovat i v českých mediích a to především v souvislosti s americkými presidentskými volbami. Termín označuje novou generaci - generaci těch, kteří se narodili kolem začátku nového milénia. V souvislosti s volbami jde o velký počet prvovoličů a voličů, kteří, pokud se kampaň nepřizpůsobí jejich charakteristikám, mohou negativně ovlivnit výsledek daného kandidáta.

06. 01. 2017

Pasivní kandidáti

Pasivní kandidáti aneb udělejte správný krok personalisté. Ne každý vhodný kandidát hledá aktivně práci. Takzvaní pasivní kandidáti v tuto chvíli nehledají práci a nevědí o vás jako zaměstnavateli, přesto můžou být ideální pro danou pozici a tato pozice může být ideální pro ně.

15. 12. 2016

Digitalizace HR

Musíme být k sobě upřímní a konstatovat, že HR je v drtivé většině jedním z nejvíce zaostávajících oddělení ve firmě, co se týká digitalizace a používání smart technologií.

Kategorie blogu