Rovnost pohlaví na trhu práce

Podle odhadů některých prestižních amerických agentur je ekonomický potenciál vyrovnání současné očividné nerovnosti pohlaví ve společnosti a na trhu práce jmenovitě v řádech několika bilionů (neboli tisíců miliard) dolarů v následujících deseti letech. To představuje kolem 10% HDP pro jednotlivé státy unie. To už stojí přinejmenším za zamyšlení, neboť, nedělejme si iluze, český pracovní trh není pokročilejší než ten americký v tomto směru.

Kde se nerovnost nejsilněji projevuje?

 • Dělnické profese
 • Technické profese
 • Vyšší vzdělávání
 • Manažerské a vedoucí pozice
 • Pečovatelské pozice
 • Politická reprezentace
 • Sociální jevy (matky samoživitelky nebo násilí páchané na ženách)

V některých oblastech, například v vedoucích pozicích nebo v pečovatelských pozicích, bývá poměr až 2:1 v neprospěch, respektivě ve prospěch žen.

Co mohou udělat personalisté?

Je zřejmé, že především zmíněné sociální jevy vyžadují globálnější kulturně-společenské změny pro své zlepšení. Ale na úrovni personalistů můžeme k těmto změnám výrazně přispět - lidé přeci tráví podstatnou část svého aktivního času v zaměstnání!

Zásadní oblasti, které by moderní personalista nebo personalistka měli mít ve své agendě jsou:

 • Osvěta - vysvětlovat především "proč", ne jen opakovat, že rovnost je potřeba, nebo že nerovnost je špatná.
 • Monitoring nežádoucích jevů a vzorců chování - když pominu otevřeně agresivní projevy, je nutné věnovat pozornost jevům jako je sexismus, šovinismus v postojích zaměstnanců a v každodenním vyjadřovaní se na pracovišti a důsledné dotahovaní případů do konce.
 • Podpora rovnosti během přijímacího řízení - především je nutné odbourat zažité předsudky, že některé profese jsou "ženské" a jiné "mužské, tzn. ne jen splnit kvóty a pozvat stejný počet mužů a žen a pak stejně vybrat na základě pohlaví.
 • Aktivní spolupráce napříč sektory - především s úřady a státními institucemi nebo neziskovými organizacemi zaměřenými na tyto oblasti. Aktivní účast na diskusích, fórech a jiných akcích zaměřených na tuto problematiku.
 • Konzultační služby pro zaměstnance - otevřený, citlivý a důvěrný přístup, získání důvěry zaměstnanců pro případy týkající se jak pracovního tak osobního života v oblastech spadajících do nerovnosti - např. aktivní nebo pasivní násilí na ženách, otcovské dovolené, apod.

Je nereálné předpokládat, že se situace dramaticky změní v několika příštích letech nebo že problém se podaří úplně odstranit během příštích deseti let. Ale je důležité začít s osvětou a malým, ale důležitými krůčky, co nejdříve. Bez toho se změnu nepodaří uskutečnit nikdy a nebo jen silovými nařízeními "shora", které budeme jen těžko realizovat v praxi.

Související články

29. 11. 2016

Co je ATS?

Strohá definice říká, že ATS (zkratka z anglického “Applicant Tracking System”) je elektronický informační systém pro podporu procesu náboru. Je to systém, který firmě dovoluje centralizovat na jedno místo veškeré informace o všech dílčích součástech náboru jako jsou: nabídky práce, uchazeči, životopisy a pohovory. Dále umožňuje jejich správu a podává nám podrobné informace o jejich aktuálním stavu v rámci jejich životního cyklu.

09. 09. 2016

Candidate experience

“Candidate experience” je termín, který se vztahuje ke kvalitě procesu náboru z pohledu uchazeče, jinak řečeno, ke kvalitě jeho “zážitku”. Není to ale jen zážitek ve smyslu něčeho neobvyklého, i když určitý “wow efect” (např. poukázka na slevu pro všechny neúspěšné uchazeče) dokáže určitě zážitek uchazeče umocnit.

15. 12. 2016

Digitalizace HR

Musíme být k sobě upřímní a konstatovat, že HR je v drtivé většině jedním z nejvíce zaostávajících oddělení ve firmě, co se týká digitalizace a používání smart technologií.